Oceľové konštrukcie pre stavebný a strojársky priemysel

Výroba, oprava a montáž potrubných rozvodov HU

Kezdőlap Výroba, oprava a montáž potrubných rozvodov HU

Potrubné rozvody HU

a ich výroba, údržba, montáž a opravy HU

Výroba HU

Oprava HU

Montáž HU

Zaoberáme sa výrobou, opravou a kompletnou montážou potrubných rozvodov. Pomocou zváračských prác a montážnych činností robíme technologické potrubné rozvody pre oblasti energetiky, stavebný, strojársky a chemický priemysel. Vo výrobe potrubných rozvodov zvárame rôzne typy potrubných rozvodov materiálových tried 11, 12, 15, 17, tak tiež aj PE a PR potrubia z plastov. Pri kontrole dohliadame na kontrolu zvarových spojov. Vykonávame tlakové , tesnostné, NDT skúšky. Opravy rozvodov súvisia s ich tepelnou izoláciou, oplechovaním potrubí či aplikáciou náterových systémov podľa požiadaviek klienta.

Pri práci s potrubnými rozvodmi dbáme pri výrobe na kvalitu dodávaných materiálov rovnako ako kvalitu aplikovaných náterov. Naša spoločnosť ponúka služby kvalifikovaných pracovníkov a kompletné vypracovanie zákazky od jej projektovej dokumentácie, ocenenie, cez dodávku materiálu, výrobu a montáž až po záverečné kontroly a následné revízie. HU

Montáž potrubných rozvodov
Oprava potrubných rozvodov
Výroba potrubných rozvodov
×