Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Domov Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Vyhradené technické zariadenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení a celkov a to hlavne v oblasti chemického priemyslu.

CERTIFIKÁTY

Image
Image
Image
Image