Údržba a montáž strojotechnologických zariadení a celkov

Domov Údržba a montáž strojotechnologických zariadení a celkov

Strojotechnické zariadenia

Oprava a údržba vyhradených plynových tlakových zariadení

Poskytujeme služby v rámci bežnej údržby a v rámci technologických zarážok a generálnych revízií. Máme skúsenosti s investičnými akciami a riadením projektov.

ODBORNÉ PRÁCE

Zváračské, zámočnícke a potrubárske práce

OBRÁBANIE KOVOV

Trieskové obrábanie kovov

SPRACOVANIE KOVOV

Tepelné spracovanie kovov

Rezanie

Rezanie neiskrivou metodou Ridgit.

Skúšky

Spoločnosť vykonáva tlakové a tesnostné skúšky.

INÉ

Žeriavnické práce a doprava

Montáž, údržba a oprava stabilných zariadení


  • Kolóny
  • Výmenníky tepla
  • Doskové chladiče
  • Reaktory
  • Kotle
  • Reboilery
  • Nádrže
  • Čerpadlá
  • Kompresory
Strojotechnické zariadenia